William Schrikker Pleegzorg zoekt vertrouwenspersoon voor pleegouders

Wij zijn op zoek naar een vertrouwenspersoon voor onze pleegouders. De vertrouwenspersoon ondersteunt pleegouders als zaken in de hulpverlening rond het pleegkind niet goed lopen, hij/zij is de onafhankelijke schakel tussen pleegouder en de organisatie. Ben jij iemand die ervaring heeft met pleegouderschap, heb je een luisterend oor en inlevend vermogen?

De vertrouwenspersoon geeft antwoord op vragen van degenen die hem/haar benadert. Biedt een luisterend oor en legt uit hoe William Schrikker Pleegzorg (WSP) en pleegzorg werkt. Daarbij geeft hij/zij pleegouders informatie over hun rechten en mogelijkheden. Soms is dat al genoeg om onvrede te voorkomen of weg te nemen. Bij klachten over WSP ondersteunt de vertrouwenspersoon bij het verwoorden, indienen en bespreken ervan. Door die rol is de vertrouwenspersoon in staat om verbeterpunten te signaleren. Die bespreekt hij of zij met de Pleegouderraad en de directie. Zo draagt de vertrouwenspersoon bij aan betere kwaliteit in de jeugdhulp en van WSP.

De vertrouwenspersoon is een nieuw initiatief van de Pleegouderraad en WSP. Graag maken wij kennis met kandidaten voor deze bijzondere positie.

Wat vinden wij belangrijk?

  • Is zeer bekend met pleegzorg en (direct/indirect) met WSP; heeft ervaring als pleegouder
  • Kan schakelen tussen pleegouders en directie, empathisch en analytisch
  • Heeft relevante expertise (als vertrouwenspersoon, ervaring met klachtenbehandeling)
  • Is meervoudig partijdig
  • De vertrouwenspersoon fungeert onafhankelijk van organisatie (WSP, Partners voor Jeugd)
  • Is in bezit van een geldige VOG

De kandidaat is bereid om in eerste instantie gedurende één jaar als vertrouwenspersoon te fungeren voor de pleegouders van WSP. Het tijdsbeslag is moeilijk in te schatten, maar wij gaan indicatief uit van 2 uur per week. De vertrouwenspersoon is telefonisch en per mail makkelijk benaderbaar voor pleegouders. De werkzaamheden als vertrouwenspersoon zullen zoveel mogelijk ‘op afstand’ worden uitgevoerd. Daarnaast is er ten minste eenmaal per half jaar overleg met POR, directeur en bestuurder voor een analyse van de signalen en aanbevelingen voor de verbetering van onze zorgverlening.

Een smartphone en notebook worden ter beschikking gesteld door WSP; ook is het mogelijk om een onkostenvergoeding te ontvangen voor het gebruik van eigen media.

De vergoeding voor de werkzaamheden bedraagt € 95,- per uur ex btw. Eventuele reiskosten worden vergoed tegen de werkelijke kosten van het openbaar vervoer of € 0,25 per kilometer (ex btw).

Bent u geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag uw CV en motivatie vóór 20 juni 2019. U kunt deze mailen naar secretariaatpleegzorg@wsg.nu. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Pleegouderraad en de directeur. De benoeming als vertrouwenspersoon is in beginsel voor de duur van 1 jaar (1 juli 2019-1 juli 2020).

Inhoudelijke vragen vanuit perspectief pleegouders? Ruud van Eeten, voorzitter POR (info@ruudvaneeten.com) (06 558 887 85) en voor technische en vakinhoudelijke vragen: Ronald van Rooden, directeur WSP (rvrooden@wsg.nu) (088 526 09 05) geven graag antwoord op uw vragen.

Theme picker