William Schrikker Pleegzorg en William Schrikker Zorg en Wonen fuseren

William Schrikker Stichting Pleegzorg en William Schrikker Zorg en Wonen gaan verder onder de naam William Schrikker Stichting Gezinsvormen. Deze naamswijziging vloeit voort uit het feit dat wij de komende jaren een breder aanbod aan jeugdhulp zullen ontwikkelen. 

Wij willen dat ieder kind in een gezin kan opgroeien. Het liefst natuurlijk bij de eigen ouders, en als dat niet kan in een andere gezinsvorm. Met William Schrikker Gezinsvormen (kortweg WSGV) richten wij ons in het bijzonder op gezinnen met LVB-problematiek en bieden wij hulp in verschillende gezinsvormen. Onze basis blijft het bieden van pleegzorg en ook zetten wij onze activiteiten met gezinshuizen voort binnen de William Schrikker Stichting Gezinsvormen. Ons bredere aanbod zal bestaan uit drie vormen van ondersteuning:

- opvoedondersteuning aan gezinnen met LVB-problematiek
- pleegzorg
- gezinshuiszorg

In lijn met onze nieuwe naam en strategie introduceren wij ook binnenkort een nieuw logo.

We zijn er van overtuigd dat we er met deze bredere focus nog beter voor kunnen zorgen dat kinderen zo thuis en kansrijk mogelijk kunnen opgroeien.