William Schrikker en Universiteit van Amsterdam ontvangen €400.000 subsidie voor doorontwikkeling methodiek Veilige Start

Overheidsinstantie ZonMw heeft het Expertisecentrum William Schrikker, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en de Universiteit van Amsterdam €400.000 subsidie toegekend om de komende vier jaar Veilige Start door te ontwikkelen en te onderzoeken op effectiviteit. Veilige Start is een interventie voor kwetsbare zwangere (jonge) vrouwen met licht verstandelijke beperking (LVB) en multi-problematiek, ontwikkeld door William Schrikker en partners in het sociaal domein in de regio Zuid Oost Brabant. 

De subsidie komt vanuit het ZonMw programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap' en biedt de mogelijkheid om de komende vier jaar Veilige Start door te ontwikkelen en te onderzoeken op effectiviteit. Het onderzoek betreft een promotieonderzoek, en wordt uitgevoerd door de faculteit Pedagogische Wetenschappen van de UvA, in samenwerking met het EC WS, WSS JB&JR, Gemeente Eindhoven, en cliënten en professionals. 

Dankzij de subsidie kan William Schrikker in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoeken wat de ondersteuningsbehoefte van zwangere vrouwen met LVB en multi-problematiek is. Tegelijkertijd gaan ze onderzoeken wat risico- en beschermende factoren zijn rondom de zwangerschap. 

LVB en Multi-problematiek

Voor veel van deze ouders is het opvoeden van kinderen een grote uitdaging. Pasgeboren baby's van moeders met LVB en multi-problematiek hebben een groter risico op een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk om kwetsbare zwangere vrouwen met LVB en multi-problematiek al tijdens de zwangerschap te ondersteunen en zo samen te zorgen voor een veilige omgeving voor de baby.

Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook om de methodiek Veilige Start door te ontwikkelen in co-creatie met cliënten en professionals. Tot slot wordt onderzoek gedaan naar de effecten van Veilige Start op de veiligheid van het kind, de opvoeding en het gezinsfunctioneren. Het doel van het project is te komen tot een effectieve interventie voor de praktijk om samen met kwetsbare moeders zorg te dragen voor de veilige ontwikkeling van hun baby's. De interventie wordt ingediend bij de databank effectieve interventies van het NJI.

Meer over de methodiek veilige start kunt u downloaden door op de folder hieronder te klikken: