Voortgang aanwijzing Inspectie en certificaat KMI

In februari berichtten we al over de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) aan de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. We vinden het belangrijk informatie te delen over de voortgang van het verbetertraject. En over het certificaat van het KMI.

Positieve tussentijdse beoordeling inspectie

In de aanwijzing staat dat wij niet consistent genoeg geweest zijn in het vastleggen van de wijze waarop wij ons werk uitvoeren. Daar zijn we het mee eens. In de afgelopen periode hebben wij ontzettend veel gegevens nagekeken en herstelacties uitgevoerd. Daarnaast hebben we ons kwaliteitssysteem verbeterd. Inmiddels zijn we halverwege het verbetertraject en heeft de inspectie in haar tussentijdse evaluatie een positief oordeel gegeven over de voortgang. De formele bevindingen zal de inspectie eind juni op haar website plaatsen. Het realiseren van het vervolg zien wij met vertrouwen tegemoet.

Overbruggingscertificaat KMI

Tegelijkertijd bevinden we ons in het hercertificeringstraject met het Keurmerkinstituut (KMI) omdat het huidige certificaat op 6 juni jl. is verlopen. Het KMI heeft het traject vanwege corona niet tijdig af kunnen ronden. Op basis van de bevindingen tot nog toe heeft het KMI ons een zogenaamd ‘overbruggingscertificaat’ toegekend. Over uiterlijk zes maanden verwachten we de reguliere certificering af te kunnen ronden. Aan de hand van de eerste bevindingen gaan wij ook voor het KMI aan de slag om onze kwaliteit verder te verbeteren.

De veiligheid van onze cliënten heeft altijd prioriteit. We spannen ons tot het uiterste in om er voor te zorgen dat alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd veilig kunnen opgroeien.