Reactie Raad van Bestuur op Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'

De conclusie uit het rapport dat de zorg voor kwetsbare kinderen in de knel komt, gaat ons erg aan het hart. Bovendien onderschrijven we de uitkomsten die de Inspectie heeft gepresenteerd. Als landelijk werkende organisatie hebben wij een uniek perspectief op het speelveld van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de regionale verschillen die het huidige jeugdzorgstelsel met zich meebrengt. Het is van groot belang om de toenemende versnippering op het gebied van inkoop, administratie en verantwoording tussen en binnen regio’s een halt toe te roepen en zo, samen met gemeenten en ketenpartners, de middelen te brengen waar deze horen: rondom het kind.

Erik Heijdelberg en Pim van Uchelen

Raad van Bestuur Partners voor Jeugd (William Schrikker & De Jeugd- & Gezinsbeschermers)