Pleegzorg-directeur Ronald van Rooden: pleegouders zijn onmisbaar!

Van 30 oktober tot 6 november is de jaarlijkse Week van de Pleegzorg. Hét moment om alle pleegouders in het zonnetje te zetten voor alles wat zij doen voor de kinderen die zij verzorgen en opvoeden. Het is ook hét moment om aan het grote publiek te laten weten wat pleegzorg is, en hoe belangrijk pleegouders zijn om kwetsbare kinderen in hun eigen gezin op te voeden. Want dat is nog steeds nodig, vindt directeur Ronald van Rooden van William Schrikker Pleegzorg.

Ronald van Rooden: “Wat mij blijft opvallen, is hoe gewoon pleegouders het vinden wat zij doen. Zelf vinden pleegouders het helemaal niet bijzonder dat zij voor kinderen van andere ouders zorgen. Het is voor hen normaal dat zij dat doen, juist in het belang van het kind. Precies dát is misschien wel wat ik het meest waardeer in pleegouders: dat zij het volstrekt logisch vinden dat zij er zijn voor hele kwetsbare kinderen, en dat zij daarvoor graag hun gezinsleven voor openstellen."

Bezieling

"Wat ik bijzonder vind aan pleegzorg is de belangeloze inzet van pleegouders. De enorme betrokkenheid bij de kinderen. Als je niet beter weet, zouden het hun eigen kinderen kunnen zijn. Eigenlijk nog meer dan dat: want juist onze kinderen vragen heel veel aandacht, zorg en begeleiding. En onze pleegouders geven dat, ook als de relatie met elkaar of met de eigen kinderen daarvoor even voor moet wijken. Ik heb veel pleegouders ontmoet, en hoewel de bezieling voor de kinderen is wat hen bindt, is geen pleeggezin hetzelfde. En dat maakt pleegzorg (ook) zo speciaal! Elk kind is uniek, en dat geldt ook voor onze pleegouders.

Wat mij raakt, is niet alleen deze bezieling en hoe kinderen omgaan met hun pleegouders, maar dat is ook hoe verschillend de omgeving (familie, vrienden, buren) kan reageren. Heel mooi en helpend, maar helaas ook weleens veroordelend en hard. Dat pleegouders het voor het geld zouden doen bijvoorbeeld, of dat de ander allang gestopt zou zijn “met zulke moeilijke kinderen”. We hebben met elkaar nog heel veel te doen om te laten zien wat pleegzorg is. En hoe onmisbaar pleegouders zijn om kinderen zo normaal mogelijk en zo veilig mogelijk te laten opgroeien. Met de Week van de Pleegzorg hopen wij daar iets aan bij te dragen!”

Foto: William Schrikker Pleegzorg Directeur Ronald van Rooden (rechts) in gesprek met een pleegkind