Pleegouders van William Schrikker geven gemiddeld een 7,4 tijdens het tevredenheidsonderzoek

Uit dit onderzoek blijkt ook dat een kwart van de pleegouders al meer dan 15 jaar pleegouder bij ons is. Aan het onderzoek deden in toaal meer dan 480 pleegouders mee die gezamenlijk 782 pleegkinderen geplaatst hebben gekregen via WSP.

Uit de resultaten van de P-toets blijkt ook dat 70% van de pleegkinderen direct contact hebben met hun biologische ouders. Daarnaast is het aandeel vrijwillige plaatsingen sinds 2015 met 7,7% toegenomen en in 2018 meer dan 18%. Zie onderstaand filmpje voor de belangrijkste resultaten.

 

Elke twee jaar vragen we aan onze pleegouders wat zij vinden van ons als organisatie. De vragen gingen onder andere over de begeleiding, zaken waar pleegouders trots op en tevreden over zijn, welke dingen niet goed gaan en beter kunnen. Ook begin dit jaar is de toets weer afgenomen namens WSP en de Pleegouderraad (POR) door KennisBureau ter Meulen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.