Partners voor Jeugd zoekt nieuw Bestuurslid

Partners voor Jeugd zoekt nieuw Bestuurslid

Partners voor Jeugd zoekt een nieuw lid voor de Raad van Bestuur. De organisatie is een samenwerkingsverband tussen William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers die actief zijn in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg.

Op dit moment wordt Partners voor Jeugd geleid door een tweehoofdig Raad van Bestuur. Het nieuwe bestuurslid zal verantwoordelijk worden voor de aandachtsgebieden Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, het Expertisecentrum, kwaliteit en veiligheid.

Bij Partners voor Jeugd  werken 1.200 professionals voor 12.000 cliënten en biedt haar diensten landelijk aan. De organisatie werkt samen met 355 gemeenten, de jeugdsector en de sector voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Gezocht wordt naar een bestuurder met ervaring in grote veranderopgaven en die visie en koers om weet te zetten naar succesvolle implementatie. Belangrijk is dat de persoon kan opereren in een politiek, strategisch, financieel en juridisch complexe omgeving. Inhoudelijke kennis van één van de onderdelen van de sector is voorwaarde.

Bij vragen over deze positie kunt u contact opnemen met Wenchi Liu, werkzaam bij Ebbinge: wenchi.liu@ebbinge.nl  / 06 11 300 299.