Op zoek naar een Directeur voor William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Voor Partners voor Jeugd is Aardoom & de Jong op zoek naar een Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering met hart voor de zorg (Directeur JB&JR). 
De vier Directeuren JB&JR zijn gezamenlijk met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de strategie en bedrijfsvoering van WSS JBJR. De Directeuren JB&JR zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor de financiële- en beleidsrealisatie en uitvoering van de maatregelenhulp voor JB&JR in het algemeen en in het bijzonder voor het toegewezen werkgebied en aangewezen aandachtsgebieden. 

Als Directeur JB&JR lever je een bijdrage aan de voorbereiding, realisatie en evaluatie van het organisatiebeleid. Als lid van het partneroverleg is de Directie JB&JR medeverantwoordelijk voor de strategieontwikkeling binnen het concern. 
 

Klik hier voor de volledige vacature.