Nieuwe podcast: Gesprek met ervaringsdeskundige complexe scheiding

Hoe ga je als jongere om met de scheiding van je ouders? Het is voor hen vaak een moeilijke periode waarbij vele belangen spelen en de omgeving drastisch verandert. Plus, bij een complexe scheiding gaat dit vrijwel altijd gepaard met conflicten en strijd tussen de ouders. De jongere staat dan in het centrum van de storm.

In deze podcast vertelt ervaringsdeskundige Esmée over haar ervaring met de complexe scheiding van haar ouders. Jeltje Rijks interviewt haar over hoe jeugdzorgwerkers het beste de jongeren kunnen steunen en begeleiden in deze fase van hun leven. Ook vertelt Esmée over haar visie voor hoe jongeren zich beter gehoord kunnen voelen. Een leerzame en informatieve podcast voor jeugdzorgwerkers en professionals.

Deze podcasts zijn een onderdeel van het project ‘Doorontwikkeling aanpak Complexe Scheidingen’. In 2014 is de methodiek en het theoretisch fundament aanpak Complexe Scheidingen ontwikkelt door de Gecertificeerde Instellingen. Naar aanleiding van nieuwe inzichten en werkwijze wordt de aanpak nu doorontwikkeld.

Het project wordt in een samenwerkingsverband met alle gecertificeerde instellingen uitgevoerd. Opdrachtgever en financierder is het ministerie van Justitie en Veiligheid (programma Scheiden zonder Schade), opdrachtnemer is Jeugdzorg Nederland.

Voor meer informatie neem contact op met Asisa Spaans-Boujahma (projectleider): aspaans@pvj.nl.