Nieuwe animatie diensten William Schikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) presenteert haar nieuwe anminatie over haar diensten. 'Altijd een thuis', daar staat WSGV voor. Altijd een thuis voor kinderen met een beperking en kinderen van ouders met een beperking. Thuis in het eigen gezin met behulp van onze opvoedondersteuning zolang de veiligheid van het kind dat toelaat. En anders (tijdelijk) een thuis bij een liefdevol pleeggezin of in een gezinshuis. Hiermee geven we invulling aan onze missie om kwetsbare kinderen zo veilig, gezond en kansrijk mogelijk te laten opgroeien in een gezinsvorm.

Om ons uitgebreide dienstenportfolio helder uit te leggen hebben we hier een animatie over gemaakt die hieronder te bekijken is: