Laatste podcast Complexe Scheidingen

​​Als jeugdzorgwerker kom je geregeld langs bij de rechtbank. Zeker wanneer je te maken hebt met een complexe scheiding. Dan lijkt het soms dat je meer jurist bent dan een jeugdzorgwerker. In deze laatste podcast van de serie Complexe Scheidingen gaan we dieper in op het juridische aspect daarbij.

Gespreksleider Jeltje Rijks bespreekt in deze podcast hoe je als jeugdzorgwerker in deze complexe situatie grip houdt op de juridische kant. Dat doet ze samen met Veronica Smits en Alice Faber, beide werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker. Veronica is jurist en heeft meer dan 35 jaar ervaring in het familie- en jeugdrecht. Alice Faber heeft meer dan 20 jaar ervaring als jeugdzorgwerker. Samen geven ze inzicht in welke problemen je als jeugdzorgwerker tegen komt en hoe je daarmee omgaat. Want welke rol heb je bijvoorbeeld in de rechtszaal? Of welke tools zijn fijn om met de kinderen te gebruiken om bepaalde inzichten te krijgen?

​Podcastreeks

Deze podcasts zijn een onderdeel van het project 'Doorontwikkeling aanpak Complexe Scheidingen'. In 2014 is de methodiek en het theoretisch fundament aanpak Complexe Scheidingen ontwikkelt door de Gecertificeerde Instellingen. Naar aanleiding van nieuwe inzichten en werkwijze wordt de aanpak nu doorontwikkeld.

Het project wordt in een samenwerkingsverband met alle gecertificeerde instellingen uitgevoerd. Opdrachtgever en financierder is het ministerie van Justitie en Veiligheid (programma Scheiden zonder Schade) en opdrachtnemer is Jeugdzorg Nederland.

Voor meer informatie neem contact op met Asisa Spaans-Boujahma (projectleider) aspaans@pvj.nl.