Inspiratiegids Familiegroepsplan voor jeugdbeschermers nu beschikbaar!

Ieder gezin in Nederland heeft het recht om een familieplan te maken wanneer Jeugdbescherming in beeld komt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met hulp van de nieuwe inspiratiegids voor het familiegroepsplan krijgen jeugdbeschermers nieuwe ideeën en voorbeelden van hoe je samen met het gezin een breed gedragen plan kan maken.

Dit zijn 77 pagina’s vol met praktijkverhalen en tips die jou als jeugdbeschermer kunnen helpen om wél het netwerk te betrekken, zelfs bij gezinnen die hier in eerste instantie helemaal niet voor open lijken te staan.

Praktijklessen

Wanneer een gezin te maken krijgt met Jeugdbescherming dan speelt er heel wat. Gezinnen zitten er helemaal niet op te wachten om hun familie te vertellen over hun problemen. Laat staan dat ze daarmee een plan moeten maken. Daarnaast is het voor de jeugdbeschermer soms lastig om het maken van een Familiegroepsplan te combineren met alle andere taken die zij ook nog moet doen. De Inspiratiegids Familiegroepsplan helpt de jeugdbeschermer om de juiste vragen te stellen en het gezin te motiveren.

De eerste reacties op de gids zijn positief. Zo schrijft een jeugdzorgwerker op LinkedIn:

"Wat een fijn document is dit met uitleg, praktijkvoorbeelden en heel veel goede tips om goed met het familiegroepsplan aan de slag te gaan. Alleen maar gelikte praktijkvoorbeelden waarbij je een ideale wereld terug leest? Nee zeker niet! Herkenbare casussen waar je leest wat er wel gelukt is, maar ook wat er moeilijk was en wat het heeft opgeleverd."

Download

Wil je ook geïnspireerd aan de slag met het netwerk van een gezin? Download dan hier het document.

De Inspiratiegids Familiegroepsplan is ontwikkeld door de volgende organisaties: William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Jeugdbescherming West, St. Eigen Plan en Expertisecentrum William Schrikker. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de ontwikkeling van de inspiratiegids ondersteund.

Hieronder vindt je de Inspiratiegids (opklik voor download):