HouVast van Expertisecentrum naar Top Groep

Per 1 september neemt de Top Groep de interventie HouVast over van het Expertisecentrum William Schrikker. De methodiek HouVast is ontwikkeld door het Expertisecentrum en bestaat sinds 2015. Het Expertisecentrum blijft na de overdracht betrokken bij de doorontwikkeling van de interventie.

Overdracht
Door het vertrek van HouVast-ontwikkelaar Marcia Lever bij het Expertisecentrum William Schrikker was het noodzakelijk om een goede betrouwbare partner te vinden. Directeur Expertisecentrum William Schrikker Ingrid ten Berge: “Het is jammer dat Marcia vertrekt bij het Expertisecentrum, maar dankzij deze constructie blijven we samen werken aan de doorontwikkeling van de methodiek.” 
(Foto:Ondertekening contract door Vanja Ivanišević, Bertyl Wissenburg en Ingrid ten Berge, in de achtergrond Asisa Spaans-Boujahma en Marcia Lever) 

Asisa Spaans-Boujahma blijft namens het Expertisecentrum betrokken bij HouVast. Samen met Top Groep en ontwikkelaar Marcia Lever zorgt zij ervoor dat de interventie breed beschikbaar is voor kwetsbare gezinnen in Nederland. Spaans-Boujahma is blij met de overdracht van HouVast naar Top Groep: “Blij dat we HouVast nu op deze manier beschikbaar kunnen stellen. Top Groep geeft al twee jaar trainingen in HouVast. Met de overdracht aan Top Groep zorgen we ervoor dat zorgprofessionals en gezinnen nog steeds getraind kunnen worden in deze methodiek.” 

Top groep
Top Groep levert sinds 2018 een groot deel van de trainers voor HouVast en heeft de methodiek in die periode omarmd en eigen gemaakt. Hierdoor is het voor het Expertisecentrum een logische partner om de interventie aan over te dragen.

Top Groep-directeuren Bertyl Wissenburg en Vanja Ivanišević werken inmiddels 15 jaar samen met het Expertisecentrum William Schrikker. Ze zijn blij met deze transfer. Wissenburg: “In het afgelopen jaar hebben we ongeveer 300 zorgprofessionals opgeleid binnen deze prachtige methodiek. Wij zijn erg verheugd om de interventie in eigen beheer te mogen aanbieden. Het past perfect in onze lange termijnvisie. Ivanišević vult aan: “Het is een eer om deze nieuwe stap te mogen maken, waarmee we ons maximaal kunnen blijven inzetten voor zowel de doelgroep als de zorgprofessionals.”

HouVast
HouVast is een interventie voor gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) waarbij gezamenlijk ervoor gezorgd wordt dat iedereen de situatie in het gezin en daarbuiten ‘goed genoeg’ vindt. De interventie is opgenomen in de database van erkende interventies van het NJI. Meer weten? Bekijk www.houvast.nu of www.topgroep.nu voor meer informatie over de methodiek.