De aanwijzing van de Inspectie voor WSS JB&JR is beëindigd.

In februari en juni berichtten we al over de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) aan de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR). We vinden het belangrijk informatie te delen over de voortgang van het verbetertraject.

Positief oordeel van de inspectie

In de aanwijzing van de inspectie stond dat WSS JB&JR niet consistent genoeg geweest is in het vastleggen van de wijze waarop zij haar werk doet. Daar zijn we het mee eens. In de afgelopen periode hebben wij alle gegevens van kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel nagekeken. En als dat nodig was, zijn herstelacties gedaan. Daarnaast hebben we ons kwaliteitssysteem verbeterd. En onze mogelijkheden om op kwaliteit te sturen. Inmiddels zijn we aan het einde van het verbetertraject. De inspectie heeft WSS JB&JR positief beoordeeld en de aanwijzing beëindigd. Dat betekent de inspectie ziet dat bij WSS JB&JR zicht is op de veiligheid van kinderen met een maatregel en dat WSS JB&JR veel heeft gedaan om te verbeteren. Het rapport heeft de inspectie op haar website geplaatst.

Bestuurder Pim van Uchelen is verheugd en trots: “Begin dit jaar stonden we voor de uitdaging om iedere individuele jeugdbeschermingsmaatregel onder de loep te nemen. Met als doel volledig zicht op de veiligheid te krijgen en dit ook goed vast te leggen en te borgen. Een enorme operatie voor ons hele team. Wij hebben daarbij heel veel van onze mensen gevraagd. Ik ben hen dan ook heel dankbaar. En ik ben blij dat de inspectie heeft gezien hoeveel tijd en energie er in is gestoken. En welke fantastische kwaliteitsslag er gemaakt is. Het is prachtig dat we het jaar kunnen afsluiten met deze erkenning en dit resultaat, in het belang van “onze” kinderen!”

De veiligheid van onze cliënten heeft altijd prioriteit. We spannen ons tot het uiterste in om er voor te zorgen dat alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd veilig kunnen opgroeien.