Betere zorg door constructieve bovenregionale samenwerking

Regio’s in heel Brabant hebben gisteren een gezamenlijk inkoop traject afgerond met de William Schrikker Stichting en vier andere gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De regio’s handelen met deze bovenregionale samenwerking in lijn met hetgeen minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS schetst in zijn brief aan de Tweede Kamer op 7 november 2019. Het doel is dat deze samenwerking leidt tot betere zorgtrajecten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in heel Brabant. De contracten lopen tot uiterlijk 2026 en het betreft zorg voor ongeveer 4000 kinderen.

Doordat de regio’s samenwerken is de verwachting dat er meer tijd beschikbaar komt voor de voor de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare jeugdigen en gezinnen in Brabant. De gezamenlijke inkoop heeft voor de regio's en de gecertificeerde instellingen namelijk een flink aantal voordelen. Zo gelden dezelfde tarieven voor alle regio's, wordt managementinformatie gedeeld en is er minder overleg over de uitvoering van de zorg. Ook is er minder administratieve rompslomp.

Met de ondertekening is het gezamenlijke inkooptraject van de regio’s West-Brabant West, West-Brabant Oost, Hart van Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant afgerond. De betrokken GI’s zijn, naast de William Schrikker Stichting, het Leger des Heils, Jeugdbescherming Brabant, Briedis Jeugdbeschermers en Jeugd Veilig Verder.