Allereerste podcast ‘Complexe Scheidingen’ beschikbaar

Voor jeugdprofessionals is in Nederland heeft Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade een podcast binnen het thema Complexe Scheidingen beschikbaar gesteld. In de 20 minuten durende podcast gaat Jeltje Rijks in gesprek met Peter Smits van SAVE en Robin Oudheusden van William Schrikker JBJR over de samenwerking tussen ouders. Ben je benieuwd hoe jouw collega’s met complexe scheidingen omgaan, luister dan naar deze podcast.
 

Juist bij complexe scheidingen is het belangrijk om scheidende ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij dit ingewikkelde proces. In de podcast bespreken Rijks, Smits en Oudheusden hoe zij omgaan met dilemma’s en vertellen ze over hun ervaringen. Beluister de podcast hieronder.

Meerdere podcasts

De projectgroep ‘Complexe Scheidingen’ produceert meerdere podcasts over het onderwerp. Er volgen nog een drietal podcasts:

  1. De positie van de jeugdwerker
  2. Het juridisch aspect
  3. In gesprek met ervaringsdeskundige

Project 'Doorontwikkeling aanpak complexe scheidingen'

Deze podcasts zijn een onderdeel van het project ‘Doorontwikkeling aanpak Complexe Scheidingen’. In 2014 is de methodiek en het theoretisch fundament aanpak Complexe Scheidingen ontwikkelt door de Gecertificeerde Instellingen. Naar aanleiding van nieuwe inzichten en werkwijze wordt de aanpak nu doorontwikkeld.

Het project wordt in een samenwerkingsverband met alle gecertificeerde instellingen uitgevoerd. Opdrachtgever en financierd is het ministerie van Justitie en Veiligheid (programma Scheiden zonder Schade) en opdrachtnemer is Jeugdzorg Nederland.

Voor meer informatie neem contact op met Asisa Spaans-Boujahma (projectleider)aspaans@pvj.nl.