Nieuws

Time of Your Life gaat door naar fase 2

Het project Time of Your Life krijgt vervolg! Opdrachtgever ZonMw heeft een vervolgproject toegekend aan het Expertisecentrum William Schrikker om Time of Your Life voort te zetten.Het afgelopen jaar begeleidde Time of Your Life ruim 100 jongeren binnen Maatschappelijke diensttijd-trajecten. Dat aantal gaat naar...

William Schrikker Stichting krijgt aanwijzing van de inspectie

De William Schrikker Stichting heeft een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gekregen omdat de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende is. Lees hier de reactie van onze Raad van Bestuur.

William Schrikker Pleegzorg en William Schrikker Zorg en Wonen fuseren

William Schrikker Stichting Pleegzorg en William Schrikker Zorg en Wonen gaan verder onder de naam William Schrikker Stichting Gezinsvormen. Deze naamswijziging vloeit voort uit het feit dat wij de komende jaren een breder aanbod aan jeugdhulp zullen ontwikkelen. 

Voorzitter van de Raad van Bestuur Partners voor Jeugd met pensioen

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Erik Heijdelberg, verlaat Partners voor Jeugd begin juni van dit jaar. Hij heeft inmiddels al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft te kennen gegeven na een zeer intensief dienstverband van 7 jaar te willen stoppen met zijn werk als voorzitter.

Samenwerking Gezinshuis.com en William Schrikker

​William Schrikker zal vanaf 1 januari 2020 voor professionele zorg in gezinshuizen landelijk gaan samenwerken met de gezinshuizen aangesloten bij Gezinshuis.com. De bestaande gezinshuizen van William Schrikker Zorg & Wonen kunnen mee in dit nieuwe samenwerkingsverband.

Onze nieuwste William is uit!

Twee keer per jaar geven we ons magazine de William uit waarin mooie verhalen, nieuwsartikelen en achtergronden in staan over wat wij doen en onze cliënten. In deze editie staat onder andere het verhaal over...


 

Interview: Kwetsbaar voor criminaliteit

Wim Saris is directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is een van de thema’s binnen zijn DG. ‘Je zou misschien denken dat we hier alleen wetten en regels maken. Dat is niet zo.’

Inspectierapport Jeugdbescherming dwingt tot ingrijpen

“Het is niet uit te leggen dat in Nederland kwetsbare kinderen onvoldoende bescherming kunnen krijgen. Sterker nog, dat is diep droevig.” Dat zegt René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, in reactie op het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het gelijktijdig uitgebrachte signalement ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar.’ 

1234567