Nieuws

HouVast van Expertisecentrum naar Top Groep

Per 1 september neemt de Top Groep de interventie HouVast over van het Expertisecentrum William Schrikker. De methodiek HouVast is ontwikkeld door het Expertisecentrum en bestaat sinds 2015. Het Expertisecentrum blijft na de overdracht betrokken bij de doorontwikkeling van de interventie.

Expertisecentum William Schrikker bij LVB-congres in Zwolle

Het Expertisecentrum William Schrikker geeft twee workshop op het jaarcongres LVB op 17 september in Zwolle. Dit is grootste congres over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en het Expertisecentrum William Schrikker is trots partner van het evenement.

Tanja Ineke nieuw lid Raad van Toezicht bij Partners voor Jeugd

Per 1 juli zal Tanja Ineke toetreden tot de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd. Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Mevrouw Ineke is benoemd op voordracht van de medezeggenschap van de organisatie.

Steunouder NL en SuperCOOL bekroond met initiatiefprijs

In het Stadsmuseum van Harderwijk werd afgelopen vrijdag de William Schrikker Initiatiefprijs uitgereikt. Steunouder en SuperCOOL behaalden de eerste en tweede prijs van de William Schrikker Initiatiefprijs. Met de prijzen is een geldbedrag gemoeid van € 15.000,- en € 5.000,-.

App Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen gelanceerd

Met de online Moeilijke Woordenlijst Strafrechtketen kun je cliënten met een licht verstandelijke beperking uitleggen wat deze lastige juridische begrippen betekenen. Veelgebruikte termen uit de strafrechtketen worden in begrijpelijke taal uitgelegd. De app is gratis te downloaden via Google Play en voor iPhone via de App Store. 

Nieuw samenwerkingsverband in Pleegzorg in Nederland

Tot voor kort waren het elkaars concurrenten maar de organisaties van William Schrikker Pleegzorg(WSP), Yorneo, Timon en het Leger des Heils zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerken beter is. Op 15 mei ondertekenden ze voor het eerst gezamenlijk een samenwerkingsverband om pleegzorg in Drenthe te verbeteren onder de naam ‘Pleegzorg Drenthe’.

Denkt u ook wel eens: pleegouder worden is echt iets voor mij?

Hebt u een ruim hart en een stabiel leven, dan zijn wij op zoek naar u. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: alleen in het weekend, in geval van crisis, voor korte of langere tijd. Iedereen kan in principe pleegouder worden. Aarzel dus niet en kom naar de informatieavond op 15 mei in Assen. 

123456