Nieuws

Nieuw: het Online Cliëntenpanel.

Een nieuwe manier voor cliënten om hun stem te laten horen. 
De mening van (ex)cliënten is heel belangrijk. Zowel binnen het eigen hulptraject als bij beleid, onderzoek en andere zaken die spelen in de organisatie.  Het ‘horen’ van de stem kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Met het online cliëntenpanel is er weer een extra mogelijkheid voor cliënten om hun stem te laten horen.

Complexe Scheidingen App nu ook beschikbaar voor iPhone

De app ‘Complexe Scheidingen’ is beschikbaar voor iPhone. In oktober lanceerde het Expertisecentrum William Schrikker al de versie voor Android. De App staat gepubliceerd op de website van William Schrikker. Via de website kunnen professionals nu via de iPhone maar ook de laptop de app raadplegen.

Lancering filmpje “Loyaliteit in beeld”

"Hoe lang je ook leeft, je ouders blijven altijd je ouders. Of je jong of oud bent, of je dichtbij of ver weg bent, of je logeert of thuis bent en ook als je ergens anders woont zoals bij pleegouders". Loyaliteit is een belangrijk en dagelijks thema binnen pleegzorg. Tegelijkertijd is het een abstract begrip en daardoor vaak moeilijk te begrijpen voor bijvoorbeeld ouders van pleegkinderen.

Het kan: pleegouders die naast pleegkind ook moeder helpen!

Naomi werd in maart 2019 geboren en geplaatst bij Petra (51) en Alex (57).  Zij hebben hun huis niet alleen opengesteld voor het kindje, maar ook voor haar moeder Nel. En dat maakt deze crisispleegzorgplaatsing bijzonder!

App gelanceerd voor Complexe Scheidingen

Het Expertisecentrum William Schrikker lanceert de nieuwe app ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’. De app is ontwikkeld voor iedereen die ouders en/of kinderen in een echtscheidingssituatie ondersteunt. In de app is de doorontwikkelde Aanpak bij Complexe Scheidingen te raadplegen. 

Laatste podcast Complexe Scheidingen

​​Als jeugdzorgwerker kom je geregeld langs bij de rechtbank. Zeker wanneer je te maken hebt met een complexe scheiding. Dan lijkt het soms dat je meer jurist bent dan een jeugdzorgwerker. In deze laatste podcast van de serie Complexe Scheidingen gaan we dieper in op het juridische aspect daarbij.

Nieuwe podcast: Gesprek met ervaringsdeskundige complexe scheiding

Hoe ga je als jongere om met de scheiding van je ouders? Het is voor hen vaak een moeilijke periode waarbij vele belangen spelen en de omgeving drastisch verandert. Plus, bij een complexe scheiding gaat dit vrijwel altijd gepaard met conflicten en strijd tussen de ouders. De jongere staat dan in het centrum van de storm.

WSGV gaat verder met eigen vertrouwenspersoon voor pleegouders

Al vanaf de start van de pilot weten pleegouders Maud Verhoofstad te vinden. Zij is in september 2019 gestart met een pilot: een vertrouwenspersoon waar pleegouders vertrouwelijk contact mee kunnen opnemen. Gewoon om hun vragen te stellen, te sparren over...

1234567