Webinar: Huiselijk geweld vanuit systemisch perspectief

Dinsdag 25 september 2018, 11:30 uur - 12:00 uur

In een analyse van geweldsproblematiek worden de posities van ‘daders’ en ‘slachtoffers’ steeds meer losgelaten en focussen we op de interactie in gezinnen. Vragen die hierdoor ontstaan zijn: Hoe werken geweldsdynamieken in gezinnen? Hoe beïnvloeden patronen elkaar en hoe beïnvloedt dat onze manier van kijken en werken?
Dit webinar gaat in op die systemische kijk op geweldsproblematiek.

Huiselijk geweld in al zijn vormen, waaronder kindermishandeling,  is een groot probleem in Nederland. Bijna de helft van alle Nederlanders heeft in zijn of haar leven te maken met huiselijk geweld. Dit betekent dat iedereen die in de jeugdzorg werkt ook in aanraking zal komen met gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. Het betekent ook dat de kans groot is dat een hulpverlener zelf te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van ons eigen perspectief omdat die onze werkwijze in grote mate bepaalt.

Aanmelden?

Stuur een mail naar opleidingen@wsg.nu en zet in de onderwerpregel “Aanmelden webinars William Schrikker”. Vermeld in de mail duidelijk je naam, voor welke organisatie je werkzaam bent en de adresgegevens van de organisatie. Dit is nodig voor het versturen van de factuur. Je ontvangt daarna een inlogcode om de webinars te kunnen bekijken op www.jeugdzorgleertonline.nl.

Trainers

Lisette Pouls werk sinds 1987 in de geweldshulpverlening als hulpverlener, projectleider, beleidsmedewerker innovatie, preventiewerker en gecertificeerd trainer. Zij is verbonden aan Moviera, aanpak huiselijk geweld. Daarnaast doceert zij methodiek aan de minor huiselijk geweld bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Als trainer werkt Lisette met groepen en in teams aan een systemische, oordeelvrije en efficiënte aanpak van huiselijk geweld.

Tanja van den Bergh, is meer dan 25 jaar werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Zij is werkzaam als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland en medewerkster bij het expertisecentrum van Jeugdbescherming Gelderland waar vanuit zij trainingen geeft rondom kinderen/jongeren en seksualiteit ( Werken met het Vlaggensysteem) en huiselijk geweld. In maart 2017 is zij afgestudeerd als Systeemspecialist (relaties en gezin). Door deze opleiding is zij zich meer gaan richten op de onderlinge relaties/verhoudingen en de context waarin de cliënten zich tot zichzelf en binnen het systeem tot elkaar verhouden. Verschijnselen zijn namelijk een geheel, met een onderlinge samenhang en in wisselwerking met de omgeving.

 Meer weten?

Wilt u meer weten over de kosten of andere informatie? Klik dan hier