William Schrikker aanwezig op negende LVB congres

Op 18 september vindt voor de negende keer het LVB congres plaats in Zwolle. De plek waar professionals rondom de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) elkaar tegenkomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) steeds complexer geworden ervaren wij ook bij de William Schrikker. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat mensen met een LVB zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. De zorg voor mensen met een psychische stoornis én een licht verstandelijke beperking vereist een goede, afgestemde samenwerking tussen de betrokken hulpverleners.

Sprekers zijn onder andere Dr .Jannelien Wieland, Dr. Liesbeth Mevissen (over hoe traumagerelateerde klachten zich uiten bij mensen met een LVB), Dr. Hendrien Kaal en Dr. Jan Dirk de Jong (over de uitkomsten van een recent onderzoek naar levensgeschiedenissen van mensen met een LVB met ernstige gedragsproblematiek en crimineel gedrag) en Dr. Maaike van Rest (over jaar onderzoek hoe LVB jongeren sociale problemen oplossen met behulp van een nieuwe diagnostische test).

De William Schikker zal in de middag twee deelsessies verzorgen. Over visueel werken binnen de jeugdbescherming en over Veilig thuis. Inschrijven is mogelijk via de website: http://www.lvbcongres.nl/