Nieuw project: Time of your life start in september.

Vandaag werden de initiatiefnemers van de proeftuin Time of your life verrast met taart. Aanleiding was de honorering van de subsidieaanvraag door ZonMw voor dit project. Time of your life is één van de 38 proeftuinen die in september start als onderdeel van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.

De taart werd gebracht door een delegatie die bestond uit projectleiders van VWS, ZonMw en twee jongeren van de Nederlandse Jeugdraad (NJR). De jongeren konden heel goed uitleggen waarom zij het zo belangrijk vinden dat deze proeftuin van start gaat. Laura Kinkelder: ‘Time of your life richt zich heel specifiek op jongeren zonder startkwalificatie. Wij vinden het heel belangrijk dat juist deze jongeren een steuntje in de rug krijgen om iets voor de maatschappij te betekenen en hun talenten te ontwikkelen’.

De proeftuin start in september en wordt uitgevoerd door de volgende vijf organisaties: Expertisecentrum William Schrikker, TOPgroep, Workbookers, MVO-solutions en Kuseema. Met persoonlijke begeleiding en de nieuwste technologie worden jongeren en bedrijven geholpen om met elkaar van de maatschappelijke diensttijd de ‘tijd van je leven’ te maken.

Op de foto ziet u van links naar rechts
Mirre Hubers (ZonMw), Monique Limpens (VWS), Ciska Vertelman (NJR), Tessel Gaafsma (VWS), Laura Kinkelder (NJR), Asisa Spaans (EC), Jeltje Rijks (EC), Eduard Vos (Workbookers), Vanja Ivanicevic (TOP-groep).

Niet aanwezig, maar ook lid van de projectgroep Time of your life zijn Turgay Tankir (MVO-Solutions) en Nienke Manderveld (Kuseema)


Meer info over de proeftuinen:

Meer info over de proeftuin Time of your life: