Vijfhonderdste jongere volgt leerstraf ‘So-Cool’

Voor straf een training volgen, om zo dingen te leren die je helpen op het rechte pad te blijven. De training heet ‘So-Cool’. Sinds de start in het voorjaar van 2012 heeft So-Cool goede resultaten laten zien en in 2013 volgde de erkenning van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Steeds vaker besluit de kinderrechter dat een jongere met een licht verstandelijke beperking deze leerstraf krijgt. Inmiddels hebben vijfhonderd jongeren in vier provincies - Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg - So-Cool gevolgd. Een mijlpaal voor William Schrikker Interventies, die So-Cool uitvoert.

De kinderrechter kan de leerstraf So-Cool opleggen aan jongeren met een LVB die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dit gebeurt steeds vaker. Het doel is recidive te voorkomen en jongeren weer in hun kracht te zetten. Het is een interventie in het leven van jongeren, een kans om het roer om te gooien. De jongeren volgen een intensieve individuele training: zeventien bijeenkomsten verspreid over enkele maanden. Vrijblijvend is het zeker niet. Als de jongeren niet meewerken, kan de rechter hen een andere straf opleggen, bijvoorbeeld detentie.
 

Leerdoelen

Een trainer van William Schrikker Interventies, een onderdeel van de William Schrikker Groep, gaat samen met de jongere aan de slag met leerdoelen die voor de jongere zelf belangrijk zijn. “Het is altijd maatwerk. We sluiten aan bij wat zij willen, waar ze tegen aan lopen”, zegt So-Cool trainer Veronica Dripal. “Bijvoorbeeld ‘nee’ leren zeggen of een sollicitatiegesprek kunnen voeren. Afstemmen met de jongere is essentieel: op die manier raken zij gemotiveerd om mee te doen.”
Ze leren anders om te gaan met lastige situaties, werken aan de verbetering van hun sociale vaardigheden en aan het versterken van hun zelfvertrouwen. Ze oefenen met rollenspellen en in praktijksituaties, zo mogelijk samen met hun buddy.

Stop!

De impulsiviteit van veel LVB-jongeren brengt hen vaak in de problemen. Tijdens So-Cool maken ze kennis met de techniek ‘stop-denk-doen’, waardoor er ruimte komt om hun eerste emoties te herkennen en vervolgens bewuste keuzes te maken in plaats van zich te laten meeslepen door woede en agressie. “We maken filmmateriaal van de jongere en kijken dat samen terug. Dat kan confronterend zijn, maar leidt ook tot nieuwe inzichten: hoe sta ik erbij, wat straal ik uit?”
 

Follow up

Blijvend veranderen is niet gemakkelijk, maar het lukt de jongeren die echt gemotiveerd zijn en zich volledig willen inzetten. De boostersessie, een maand na de training, helpt. Trainers bellen ‘hun’ jongeren na de training nog enkele keren op om te horen hoe het met hen gaat en of ze nog vragen hebben. “Regelmatig horen we dan dat ze nog vaak terugdenken aan de training”, vertelt trainer Fabiënne Corstjens. “Dat ze er veel aan gehad hebben en nog altijd toepassen wat ze geleerd hebben. Dat geeft mij veel voldoening.”  
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over So-Cool en andere oplossingen en interventies van de William Schrikker Groep? Neem dan contact op met interventies@wsg.nu.