Online Publicatie proefschrift ‘Participatie van het kind bij het ouderschapsplan’

In het proefschrift ‘Participatie van het kind bij het ouderschapsplan’ van Veronica Smits,  juriste bij het Expertisecentrum en universitair docent Tilburg University, staat het recht van kinderen op participatie bij het opstellen van het ouderschapsplan, wettelijk vastgelegd in art. 815 lid 4 wetboek van burgerlijke rechtsvordering, centraal. Naast een rechtstheoretisch onderzoek bevat het onderzoek empirische data. Een belangrijke aanbeveling is om scheidingen vanuit een multidisciplinair perspectief te behandelen.