Webinar: de aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel

Dinsdag 27 maart 2018, 11:30-12:00 uur

De pedagogische en juridische context

Sinds 1 januari 2015 kan het gezag van ouders worden beëindigd als ouders niet in staat zijn om de verzorging en opvoeding op zich te nemen, binnen een voor het kind aanvaardbaar te achten termijn. 

Wat betekent de aanvaardbare termijn in de praktijk? Wat is het vermelden waard over jurisprudentie met betrekking tot de gezagsbeëindigende maatregel? Welke factoren spelen een rol voor gezagsbeëindiging?

In dit webinar zal Regina handvaten geven voor het invullen van de aanvaardbare termijn. Daarnaast zal een Bernice ingaan op de ervaringen van jurisprudentie over de gezagsbeëindigende maatregel van de afgelopen 3 jaar. Zij zal tips en adviezen op juridisch vlak met de kijker delen.

Aanmelden?
Stuur een mail naar opleidingen@wsg.nu en zet in de onderwerpregel “Aanmelden webinars WSG”. Vermeld in de mail duidelijk je naam, voor welke organisatie je werkzaam bent en de adresgegevens van de organisatie. Dit is nodig voor het versturen van de factuur. Je ontvangt daarna een inlogcode om de webinars te kunnen bekijken op www.jeugdzorgleertonline.nl.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kosten of andere informatie? Klik dan hier