Geen kind raakt meer buiten beeld

Als de veiligheid voor het opgroeien van kinderen in het geding is moet specialistische hulp in een heel vroeg stadium worden ingezet en moet worden voorkomen dat kinderen en gezinnen buiten beeld raken. De gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg en drie Gecertificeerde Instellingen voor jeugdhulp zijn daarom gestart met een nieuwe werkwijze met als doel een beter samenspel tussen de gemeentelijke jeugdhulp en instellingen voor jeugdhulp.

Kinderen die via de gemeente jeugdhulp ontvangen, moeten vanwege een jeugdbeschermingsmaatregel soms overgedragen worden aan een bijzondere jeugdinstelling, de zogenaamde Gecertificeerde Instelling (GI). Het risico van overdracht naar een andere jeugdhulpinstelling is dat het kind buiten beeld van de gemeentelijke jeugdhulp valt.

Gemeenten in de regio Haaglanden en drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s), waaronder William Schrikker, in Haaglanden hebben daarom samen de visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’ ontwikkeld. Door deze visie optimaliseert de samenwerking tussen gezinsvoogden, jeugdreclasseringsconsulenten en professionals van de GI’s aan de ene kant en de professionals van de gemeentelijke lokale teams aan de andere kant, waardoor kinderen en gezinnen continu in beeld blijven bij de lokale teams.
De visie en de ontwikkeling van deze werkwijze is uniek in Nederland.