Nieuw lid Raad van Toezicht

Op 23 oktober 2017 is mevrouw A.M.L. van Dalen toegetreden tot de Raad van Toezicht van Partners voor Jeugd, het samenwerkingsverband tussen jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- en Gezinsbeschermers. In het dagelijks leven is zij bestuurder van de zorginstelling Frion, een organisatie die professionele ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in een groot aantal locaties in Overijssel.

Vanuit die context heeft zij veel affiniteit met de doelgroep van de jeugdzorg voor kinderen en ouders met een beperking zoals deze binnen Partners voor Jeugd wordt geboden. Met die kennis zal zij zich binnen de Raad van Toezicht vooral bezig houden met het thema kwaliteit van zorg.