Expertisecentrum op het jaarcongres LVB in Zwolle

Vandaag, dinsdag 12 september, vindt het jaarcongres LVB plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. De plek waar ruim 350 professionals bij elkaar komen en met elkaar van gedachten wisselen over werken met mensen met een beperking. Het Expertisecentrum William Schrikker is daar vanzelfsprekend aanwezig en verzorgd twee workshops.

Sandra Mast en Judith van Boxtel geven een workshop over Woord- en Beeldverhaal. Een werkwijze om beeldend te communiceren met (delinquente) jongeren met een licht verstandelijk beperking. De werkwijze is onderdeel van de oplossingsgerichte benaderingswijze binnen de jeugdreclassering ‘Signs of Success’.

Bo Leermakers en Jeltje Rijks zoomen in op de 18+ doelgroep. In de workshop delen zij de ervaring die is opgedaan met het bereiken en motiveren van de groep 18-jarigen met een beperking die de gedwongen jeugdzorg verlaten.

Daarnaast is de William Schrikker met een stand aanwezig waar we samen met Spel partners inzage geven in de communicatiemiddelen die er zijn voor de jeugdzorgwerkers.