Nieuws

Nieuwe podcast: Gesprek met ervaringsdeskundige complexe scheiding

Hoe ga je als jongere om met de scheiding van je ouders? Het is voor hen vaak een moeilijke periode waarbij vele belangen spelen en de omgeving drastisch verandert. Plus, bij een complexe scheiding gaat dit vrijwel altijd gepaard met conflicten en strijd tussen de ouders. De jongere staat dan in het centrum van de storm.

WSGV gaat verder met eigen vertrouwenspersoon voor pleegouders

Al vanaf de start van de pilot weten pleegouders Maud Verhoofstad te vinden. Zij is in september 2019 gestart met een pilot: een vertrouwenspersoon waar pleegouders vertrouwelijk contact mee kunnen opnemen. Gewoon om hun vragen te stellen, te sparren over...

JBJR Factsheet 2019 beschikbaar

Wat heeft 2019 ons gebracht? In deze factsheet lees je waar William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering vorig jaar allemaal mee bezig is geweest. Je ziet hier in een oogopslag wat...

Voortgang aanwijzing Inspectie en certificaat KMI

In februari berichtten we al over de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) aan de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. We vinden het belangrijk informatie te delen over de voortgang van het verbetertraject. En over het certificaat van het KMI.

Nieuwe William magazine is uit

De nieuwe William is uit! Met daarin de kinderburgemeester Jayden, het afscheid van onze bestuurder Erik Heijdelberg en natuurlijk heel veel verhalen over de kinderen en onze jeugdzorgwerkers.

 

Allereerste podcast ‘Complexe Scheidingen’ beschikbaar

Voor jeugdprofessionals is in Nederland heeft het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade een podcast binnen het thema Complexe Scheidingen beschikbaar gesteld. In de 20 minuten durende gaat Jeltje Rijks in gesprek met Peter Smits van SAVE en Robin Oudheusden van William Schrikker JBJR over de samenwerking tussen ouders.

123456