Nieuwsoverzicht

Webinar: hoe ga je om met privacy

Wat is een datalek? Hoe verhouden privacyregels zich tot de beroepscode? En als de gemeente een beschikking van de OTS wil hebben, geef je die dan? Juriste Saskia Polak bespreekt in dit webinar het wettelijk kader van privacy en vertelt in grote lijnen welke informatie je wel en niet mag delen of opvragen. Zij maakt daarbij een onderscheid tussen het gedwongen en vrijwillig kader.

Lees meer

Webinar: de aanvaardbare termijn bij de gezagsbeëindigende maatregel

Sinds 1 januari 2015 kan het gezag van ouders worden beëindigd als ouders niet in staat zijn om de verzorging en opvoeding op zich te nemen, binnen een voor het kind aanvaardbaar te achten termijn. 

Wat betekent de aanvaardbare termijn in de praktijk? Wat is het vermelden waard over jurisprudentie met betrekking tot de gezagsbeëindigende maatregel? Welke factoren spelen een rol voor gezagsbeëindiging?

Lees meer

Webinar: Schoolverzuim

Maandag 26 februari 2018, 11:30-12:00 uur

Binnen de jeugdzorg treffen wij met regelmaat gezinnen waar er bij de kinderen sprake is van schoolverzuim. Uit onderzoek blijkt dat schoolverzuim op zowel korte termijn als de lange termijn veel problemen met zich mee kan brengen.Maar wat is schoolverzuim precies? Wat zijn bij schoolverzuim de kenmerken van zowel het kind als de omgeving? Tijdens dit webinar zullen wij stilstaan bij verschillende kenmerken en definities. Daarnaast hebben wij aandacht voor een nieuw risicotaxatie instrument voor schoolverzuim. Met dit instrument kunnen de oorzaken van schoolverzuim in kaart gebracht worden.  

Lees meer
12345Laatste