Nieuws

Time of Your Life bezoekt de Hogeschool Arnhem Nijmegen

Hoe help je jongeren weer aan motivatie om vooruit te komen? Door ze te omringen met inspirerende mensen en hun netwerk uit te breiden. Dat is wat er gebeurt tijdens de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Time of Your Life is een MDT-traject die zich richt op kwetsbare jongeren en hen helpt aan toekomstperspectief. Maar dat kan ook andersom!

Samenwerkingsverband in Noord-Limburg van start: Thuisdoorjou.nl live

Op 12 januari zijn de vier jeugdzorgorganisaties William Schrikker Gezinsvormen, ’s Heeren Loo, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk met de Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking gestart om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden. Centraal hierbij staat de gezamenlijke werving voor gezinnen die voor kortere of langere tijd een kind willen opvangen.

Tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg

Vorig jaar is een landelijk onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Op basis van dit onderzoek kunnen slachtoffers een financiële tegemoetkomingsregeling aanvragen.

Voorleesboekje uitgebracht voor pleegkinderen: “Als je opeens ergens anders woont…”

William Schrikker-medewerkers Shelley Vos en Alice Faber publiceren op 2 december het voorleesboekje “Als je opeens ergens anders woont…” Pleegouders, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers en jeugdzorgwerkers kunnen het voorlezen aan pleegkinderen. Het boekje, met handleiding, is digitaal beschikbaar. Daarnaast mag het Expertisecentrum William Schrikker 500 gedrukte versies weggeven.

De aanwijzing van de Inspectie voor WSS JB&JR is beëindigd.

In februari en juni berichtten we al over de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) aan de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR). We vinden het belangrijk informatie te delen over de voortgang van het verbetertraject. 

William Magazine najaar 2020 uitgebracht

De najaarseditie van ons magazine William is uitgebracht. Met vele verhalen van cliënten, jeugdzorgwerkers maar ook van politici. Zo zijn voormalig minister André Rouvoet en de Amsterdamse wethouder voor Jeugd Simone Kukenheim vertegenwoordigd in deze editie.

Nieuw: het Online Cliëntenpanel.

Een nieuwe manier voor cliënten om hun stem te laten horen. 
De mening van (ex)cliënten is heel belangrijk. Zowel binnen het eigen hulptraject als bij beleid, onderzoek en andere zaken die spelen in de organisatie.  Het ‘horen’ van de stem kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Met het online cliëntenpanel is er weer een extra mogelijkheid voor cliënten om hun stem te laten horen.

Complexe Scheidingen App nu ook beschikbaar voor iPhone

De app ‘Complexe Scheidingen’ is beschikbaar voor iPhone. In oktober lanceerde het Expertisecentrum William Schrikker al de versie voor Android. De App staat gepubliceerd op de website van William Schrikker. Via de website kunnen professionals nu via de iPhone maar ook de laptop de app raadplegen.

Lancering filmpje “Loyaliteit in beeld”

"Hoe lang je ook leeft, je ouders blijven altijd je ouders. Of je jong of oud bent, of je dichtbij of ver weg bent, of je logeert of thuis bent en ook als je ergens anders woont zoals bij pleegouders". Loyaliteit is een belangrijk en dagelijks thema binnen pleegzorg. Tegelijkertijd is het een abstract begrip en daardoor vaak moeilijk te begrijpen voor bijvoorbeeld ouders van pleegkinderen.

Het kan: pleegouders die naast pleegkind ook moeder helpen!

Naomi werd in maart 2019 geboren en geplaatst bij Petra (51) en Alex (57).  Zij hebben hun huis niet alleen opengesteld voor het kindje, maar ook voor haar moeder Nel. En dat maakt deze crisispleegzorgplaatsing bijzonder!

1234567