Over Ons

William Schrikker werkt voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet.

Het dienstenaanbod van William Schrikker

Onze diensten behelzen een breed spectrum, van veelvoorkomende tot zeer complexe opvoedvragen. Om hulp op maat te leveren, heeft William Schrikker gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen.

 • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
  Dit is een gecertificeerde instelling die in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp verzorgt. Dit betreft zowel de uitvoering van vrijwillige begeleiding als de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.
 • William Schrikker Pleegzorg en William Schrikker Zorg & Wonen bieden respectievelijk pleeggezinnen en gezinshuizen voor kinderen met een beperking.
 • Ons Expertisecentrum zorgt voor gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken. 

Inclusiviteit

We streven als organisatie naar een inclusieve cultuur waar medewerkers en cliënten zich gezien voelen en authentiek kunnen zijn. We maken daarbij geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. 

Informatie Organisatie

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

◾E.P.J. Heijdelberg, Voorzitter Raad van Bestuur
◾V. Schouten, Lid Raad van Bestuur a.i.

De Raad van Toezicht

◾De heer F. Teeven, voorzitter
◾Mevrouw P.J.E. van Zuijlen
◾Mevrouw A.M.L van Dalen
◾Mevrouw T. Ineke
◾De heer M.P. van Gastel
◾De heer D.A. van de Velde
◾De heer J.C. van Dijk

Organisatiestructuur

Partners voor Jeugd bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. De directeuren van de werkmaatschappijen vormen samen het PartnerOverleg.
De directeuren van de werkmaatschappijen zijn: 

 • Mevrouw N. Dehing, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
   

 • Mevrouw A. Gamri, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer M. van den Bosch, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer H. Verbruggen, Directeur William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
   

 • De heer R. van Rooden, Directeur William Schrikker Pleegzorg en Zorg & Wonen
   

 • Mevrouw I. ten Berge, Directeur Expertisecentrum William Schrikker
   

 • Mevrouw I. van Slageren, Directeur Bedrijfsondersteuning Partners voor Jeugd
   

 • Mevrouw J.  Adema, Directeur De Jeugd-& Gezinsbeschermers

Contact

Officiële naam: William Schrikker Stichting
Publiek bekende naam: William Schrikker 

KvKnr.: 34200840

Postadres:
Postbus 12685
1100 AR  AMSTERDAM
Tel.nr.: 088-5260000
Email: info@wsg.nu