Social Return on Investment

Social Return on Investment (SROI) is de vraag iets aan de samenleving terug te geven in activiteiten. SROI is voor onze organisatie een actief en continu onderdeel van ons strategisch en uitvoerend beleid. SROI gaat in het algemeen over het bieden van werk aan, en het opleiden van, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze kernactiviteiten zijn een uitdrukking van een maatschappelijke opdracht. Het begeleiden van kinderen, ouders en hun netwerken in de meest problematische en complexe situaties vindt volledig plaats in het sociale domein.

Binnen de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen door onze jeugdzorgwerkers wordt doorlopend ingezet op sociale activatie en participatie. Hiervoor wordt soms een eigen netwerk aangeboord maar vaak wordt ook een professionele organisatie in de omgeving van kind en gezin ingezet om dit onderdeel van de begeleiding op te pakken. De problematiek van onze kinderen, jongeren en ouders met een beperking, verdraagt vaak geen of weinig informele zorg. Onze pleegouders staan een belangrijk deel van hun persoonlijke leven in dienst van deze kinderen en hun omgeving. Als pleegkinderen 18 jaar worden stopt pleegzorg niet altijd. Ook na het 18e levensjaar leveren pleegouders en hun netwerk een grote maatschappelijke bijdrage.

Als William Schrikker dragen we ook in de ondersteunende dienstverlening bij aan SROI. Zo benutten wij onze inkoopkracht maximaal om meer sociale impact te creëren en kopen wij in bij organisaties die een afgesproken percentage van de contractwaarde terug laten vloeien. Dit doen onze leveranciers onder andere door het creëren van leer- en werkplekken, coaching vanuit eigen kerncompetenties of door circulair inkopen.

De Buren

Op het hoofdkantoor van William Schrikker werken de mensen van De Buren. De Buren is een sociale onderneming van Cordaan, waarbij buurthoreca ze verbinden met hulp en ondersteuning in de wijk. In de restaurants werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen zo werkervaring op om meer kans te maken op een baan. Op het hoofdkantoor van William Schrikker verzorgt De Buren bijvoorbeeld de catering, de lunch en verzorgen de facilitaire dienstverlening. Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Bureau Swink

William Schrikker maakt sinds 2018 gebruik van de diensten van Bureau Swink en draagt bij aan onze Social Return on Investment. Met name voor onze online activiteiten (Google Grant en AdWords-campagne) maken wij gebruik van hun diensten. Bekijk de onderstande video voor meer informatie over Bureau Swink en hun activiteiten.

Paswerk

DTP-werkzaamheden en vormgeving heeft William Schrikker ondergebracht bij Paswerk. Deze organisatie heeft medewerkers in dienst die moeite hebben om op eigen kracht een reguliere werkplek te vinden. Paswerk verzorgt de productie van flyers, folders en andere promotiematerialn voor William Schrikker.