Gewijzigd beleid omgangsregelingen

Afspraken bij zowel begeleide als onbegeleide bezoeken:

Als het in het belang van het kind is, proberen we de bezoekregeling zoveel als mogelijk te laten doorgaan. Natuurlijk nemen we daar alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen bij in acht (zie uitleg hieronder). Als het niet mogelijk is om het bezoek op een voor alle betrokkenen veilige manier te regelen, dan kan het niet doorgaan en zal er naar alternatieven gekeken moeten worden.

Welke afweging kunt u als pleeg-/gezinshuisouder meenemen

Wat zijn de belangen van het kind:

  • Wil het kind graag contact met de ouders? Is het belangrijk voor de hechting dat het kind contact heeft met de ouders?
  • Is het kind gezond genoeg voor het contact, is het kind extra kwetsbaar qua gezondheid?
  • Wat wil het kind zelf? En als fysiek contact niet kan, wat wil het kind dan?

Wat is het belang van anderen en van uzelf als pleeg-/gezinshuisouder:

  • Wat zijn de belangen van ouders/verzorgers? Bijvoorbeeld de wens van ouders om hun kind te zien of te bezoeken en om een relatie te onderhouden met hun kind.
  • Wat zijn de risico’s bij ouders/verzorgers? Hebben ouders een kwetsbare gezondheid? Zijn ouders in staat de richtlijnen van het RIVM te begrijpen en na te leven?
  • Wat zijn de belangen/risico’s voor uzelf? Behoort u zelf tot een kwetsbare doelgroep?
  • Zijn er in uw gezin, bij uzelf of bij andere gezinsleden Corona- gerelateerde klachten?

Als er sprake is van Corona gerelateerde klachten bij betrokkenen dan is het verstandig om tijdelijk geen bezoeken te laten plaatsvinden. 

Het is belangrijk dat u zich als pleeg-/gezinshuisouder goed voelt bij het bijdragen aan de omgangsregeling. Heeft u vragen hierover of wilt u overleg, neem dit dan op met uw pleegzorgwerker of als u gezinshuisouder bent met de betrokken gedragswetenschapper. Hij/zij kan u adviseren en bijstaan.

Hoe werkt bovenstaande uit voor de omgang?

  • Als de veiligheid voor de gezondheid  van betrokkenen voldoende gewaarborgd kan worden gaat de omgang zoals afgesproken door.
  • Misschien kan de omgang op een andere locatie plaatsvinden, waar meer ruimte voor betrokkenen is om de regels (1,5 meter afstand) goed te kunnen volgen.
  • Als de veiligheid voor de gezondheid van betrokkenen onvoldoende te waarborgen is, dan is er op dat moment geen fysieke omgang mogelijk (in dit geval wordt gezocht naar een alternatief).