Coronavirus informatie voor ketenpartners en gemeenten

Actuele informatie over de maatregelen die De Jeugd- en Gezinsbeschermers heeft getroffen in navolging van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus vindt u op onze website www.pvj.nl. Voorop staat dat wij ook in deze situatie de veiligheid van het kind zo goed mogelijk waarborgen.