Coronavirus informatie voor ketenpartners en gemeenten

William Schrikker neemt maatregelen in navolging van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM omtrent het coronavirus. Deze maatregelen zijn om die reden in ieder geval van kracht tot en met 6 april. Voorop staat dat wij ook in deze situatie de veiligheid van het kind zo goed mogelijk waarborgen.

Wij volgen de situatie op de voet. Dagelijks vindt er intern overleg plaats of bovenstaande maatregelen nog aansluiten op de actuele situatie. Indien nodig zullen hier aanpassingen op worden gemaakt. Actuele informatie hierover kunt u vinden op onze website www.pvj.nl.