Overzicht Zorgzwaartepaketten (ZZP)

Hier vindt u een overzicht van de verschillende zorgzwaartepakketten:

  • ZZP 5 VG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
  • ZZP 6 VG: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
  • ZZP 7 VG: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Inhoud per pakket: