Zorg en wonen

William Schrikker Zorg en Wonen biedt zorg op maat aan kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Plaatsing vindt plaats met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) -indicatie of met een Jeugdzorgbepaling. Wij geven ze een veilige, stabiele woon- en leefsituatie in een gezinshuis.

Met onze professionele diensten leveren wij een belangrijke bijdrage voor een verbeterde maatschappelijke positie voor de kinderen. Onze gezinshuisouders zijn professionele opvoeders en in dienst van William Schrikker Zorg en Wonen. Zij nemen de kinderen op in hun eigen huis en gezin. Bij een specifieke behandelvraag wordt dit met ondersteuning van de behandelcoördinator gerealiseerd.

William Schrikker Zorg & Wonen hanteert uitsluitingscriteria wanneer bij kinderen sprake is van:

• Verslavingsproblematiek
• Suïcidaal gedrag
• Overige ernstige psychiatrische problematiek.

Informatie Zorgzwaartepakket

Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een omschrijving van de hoeveelheid en soort zorg en begeleiding iemand nodig heeft. Zorgzwaartepakketten zijn onderdeel van de WLZ. Binnen de WLZ wordt er onderscheid gemaakt wordt tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Cliënten krijgen een ZZP wanneer er zorg met verblijf benodigd is.

De inhoud van onze pakketten vindt u hier.

Gezinshuizen

Onze gezinshuizen vindt u verspreid over het hele land. Onderstaande kaart geeft u het meest actuele overzicht. 

  • Leersum: open plek voor jongen leeftijd tussen 8 en 11 jaar. Contra: Externaliserend gedrag.