Producten en diensten per bedrijfsonderdeel

Meer informatie over onze diensten vindt u hieronder:

Doelgroepen

William Schrikker zet zich in voor specifieke doelgroepen in de maatschappij. Dit zijn:

  • Jeugdigen met een IQ 70 - 85 met ernstige bijkomende problematiek.
  • Jeugdigen met een verstandelijke beperking IQ < 70
  • Jeugdigen met een lichamelijke beperking, die als gevolg daarvan blijvende hindernissen ondervinden in hun - ontwikkeling naar zelfstandigheid.
  • Jeugdigen met een zintuiglijke beperking: slechthorend/doof, slechtziend/blind.
  • Meervoudig Complex Gehandicapte Jeugdigen (M.C.G.)
  • Jeugdigen in de leeftijd van nul tot zes jaar met een verhoogd medisch risico op een blijvende beperking. - - Bijvoorbeeld omdat tijdens de zwangerschap sprake was van misbruik van drugs of alcohol.
  • Jeugdigen met een ernstig lichamelijke, chronische of progressieve ziekte. Te denken valt aan een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose, leukemie.
  • Jeugdigen van wie de ouders een beperking hebben, waardoor specialistische hulp noodzakelijk is.