Pleegzorg informatie voor gemeenten

William Schrikker Pleegzorg is een landelijk werkende zorgaanbieder met meer dan 1250 pleeggezinnen in bestand. Wij hebben voor ieder aangemeld en/of geplaatst kind een zorgtoewijzing nodig vanuit de betreffende gemeente die financieel verantwoordelijk is voor het betreffende kind op grond van het woonplaatsbeginsel. Gezien onze bijzondere doelgroep gaan de meeste kinderen die bij William Schrikker Pleegzorg geplaatst zijn niet meer terug naar huis. Daarom zien wij het liefst dat zorgtoewijzingen worden afgegeven tot het 21e levensjaar zodat er niet ieder jaar opnieuw een toewijzing afgegeven moet worden. 

Voor vragen over aanmelding en zorgtoewijzing, zowel inhoudelijk als administratief, vanuit uw gemeente kunt u terecht bij het Servicepunt Pleegzorg via telefoonnummer 088-5260 000

In 2019 hebben wij onafhankelijk onderzoek laten doen naar hoe pleegouders denken over William Schrikker Pleegzorg en wie zij zijn. Ook werd hen gevraagd naar hoe zij het pleegouderschap ervaren en wat zij meemaken. Bekijk de video hieronder voor de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek of download onderaan de pagina de brochure 'Pleegzorg in Beeld' voor de uitgebreide rapportage.

Kerncijfers 2018 (opklikken voor PDF-versie)

Varianten Pleegzorg