Cliëntparticipatie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de  jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Onderdeel van deze transformatie is het stimuleringsprogramma SWING voor Gecertificeerde Instellingen onder regie van het Nederlands Jeugd Instituut. Eén van die projecten is De Stem van de cliënt, een project waar letterlijk en figuurlijk de mening en ervaring van onze cliënten centraal staat.

De Stem van de cliënt
 

In het project De Stem van de cliënt realiseren we in deelprojecten vier initiatieven, die de stem van de cliënt een centrale plaats geven. Dit zijn:

1. Samen Sterker; instrumentaria en werkwijzen ontwikkelen voor het routinematig bespreken van de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en begeleider. 
2. Matching; het inrichten van een werkproces voor het afstemmen van de behoeften en wensen van de cliënt met de expertise en affiniteit van de begeleider. De cliënt keuze geven in wie het gezin gaat begeleiden. 
3. Cliënten voor cliënten, het koppelen van oud-cliënten aan nieuwe cliënten. Dit gebeurt op behoefte van de nieuwe cliënt. Bijvoorbeeld bij of na de eerste gesprekken, bij onvrede of (dreigende) klachten of bij vragen of onduidelijkheden. 
4. Cliëntenfeedback nieuwe stijl; het vergaren van feedback van onze cliënten op organisatieniveau, in directe dialoog en gekoppeld aan de kwaliteitscyclus. 

William Schrikker is continue bezig met het verbeteren van de cliëntparticipatie en ontwikkelt hiervoor nieuwe projecten. Voor meer informatie hierover en wat wij voor u als gemeente doen neem contact met ons op via info@wsg.nu