Jeugdbescherming en - Jeugdreclassering

Onze jeugdbescherming zorgt voor een veilige thuissituatie voor jongeren. Jeugdreclassering zorgt ervoor dat jongeren na aanraking met de politie op het rechte pad blijven. Voor elke situatie zorgen wij voor een passende oplossing, samen met het kind, de ouders en één van onze jeugdzorgwerkers.

Jeugdreclassering 2.0: Op weg naar Succes

Bij William Schrikker Jeugdreclassering werken we volgens de Jeugdreclassering 2.0-methode. Dit is een doorontwikkeling op de werkmethode die landelijk wordt gehanteerd. Wat JR 2.0 inhoudt kunt u zien in deze video:

 

Kerncijfers William Schrikker Jeugbescherming en Jeugdreclassering (Opklik voor PDF)

 

WSS JB&JR behoort tot de William Schrikker Stichting. Conform de Jeugdwet bestaat er een scheiding tussen jeugdhulp en jeugdzorg.