Er zijn als het moet

In elke gemeente wonen gezinnen met problematische opvoedsituaties en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie. Niet zelden geven deze gezinnen de meeste overlast. Jongeren met een beperking zijn oververtegenwoordigd in de statistieken van justitie. Deze problematische opvoedsituaties zijn niet in goede banen te leiden met standaard middelen en kennis. Onze gespecialiseerde jeugdzorg is in het kort:

  • We werken met en bij de cliënten thuis en begeleiden ze in afspraken met instanties;
  • We leggen de veiligheid vast om risico’s terug te dringen;
  • We zetten alles in om escalatie te voorkomen;
  • We betrekken familie, vrienden, school, sportclub e.d. om samen naar oplossingen te zoeken;
  • We maken de situatie, de benodigde stappen en de in te zetten hulpverlening inzichtelijk en begrijpelijk voor onze cliënten. Hierbij werken we in kleine stapjes en met hulpmiddelen, zoals foto’s en tekeningen;
  • We werken samen naar resultaten, maar zijn ook duidelijk wat de consequenties zijn als die resultaten niet gehaald worden.

William Schrikker wil er zijn als het moet. In elke gemeente. Om kansen voor kinderen te creëren en erger te voorkomen.