Samenwerkingsverbanden

Het Expertisecentrum William Schrikker neemt actief deel aan diverse samenwerkingsverbanden vanuit haar deskundigheid met betrekking tot opvoed- en opgroeiproblemen van kinderen (van ouders) met een beperking, met name in het kader van dwang en drang.

We hebben een aantal samenwerkingspartners voor u op een rijtje gezet: