Presentaties en workshops

Wij geven lezingen, presentaties en korte workshops binnen de jeugdzorg, maar ook ver daarbuiten. Bijvoorbeeld bij de politie, in de wijkteams, bij praktijkscholen of in de zorg. U kunt ons vragen een lezing, workshop of presentatie te geven over ons werk in de gedwongen jeugdhulp. En over het werken met ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking.
 
Bijvoorbeeld:
- Over de opvoeding van kinderen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking
- Over de begeleiding van ouders met een licht verstandelijke beperking en de interventie ‘Houvast’
- Over het organiseren van familienetwerkberaden en het versterken van het eigen netwerk van een gezin
- Over het werken in de jeugdbescherming en jeugdreclassering
- Over de Jeugdwet en de rol van de jeugdzorgwerker in het gedwongen kader
- Over jeugdhulp bij complexe scheidingen
 

Contactgegevens

Interesse in een workshop, lezing of presentatie voor uw congres of organisatie? Neem contact op met:

E: opleidingen@wsg.nu