Presentaties en workshops

Wij verzorgen regelmatig lezingen, workshops en presentaties op congressen en bij maatschappelijke organisaties vanuit deskundigheid rondom opvoed- en opgroeiproblemen van kinderen (van ouders) met een beperking. Drijfveer daarbij is om de belangen en de bijzondere ondersteuningsbehoeften van ouders, jongeren en kinderen met een beperking zoveel mogelijk bij ketenpartners onder de aandacht te brengen.

Hieronder vindt u een selectie uit onze presentaties en workshops: