Methodieken, tools en onderzoek

Hoe ga je als jeugdzorgwerker in gesprek over een bezoekregeling? Wat kun je doen als er sprake is van een complexe echtscheiding en een LVB? Om het methodisch handelen te ondersteunen ontwikkelt het Expertisecentrum diverse tools en methodieken voor het werken met jeugdigen en ouders met een beperking. De visie van William Schrikker en de nieuwste wetenschappelijke inzichten vormen de basis van deze producten. Alle methodieken en tools worden ontwikkeld en getoetst in nauwe samenwerking met de praktijk.

Methodieken

Tools
Het gebruik van een tool draagt ertoe bij dat gesprekken met ouders, jongeren en kinderen met een beperking beter verlopen. Visualiseren helpt bij het uitleggen en begrijpelijk maken, bij het ordenen van gedachten en afspraken en bij het aangaan van de dialoog.

Onderzoek
Om de juiste zorg voor de cliënten te garanderen verrichten we op structurele basis wetenschappelijk onderzoek.De doelen van het onderzoeksprogramma zijn:

1) inzicht krijgen in de kwetsbare groep kinderen en ouders met complexe problematiek en/of een beperking die vanuit een niet-vrijblijvend kader hulp of steun ontvangen,en

2) inzicht krijgen in uitkomsten en betekenis van onze dienstverlening, en

3) inzicht krijgen in wat het beste voor wie werkt. Dit alles doen we samen met zowel interne als externe partners. Met de interne partners William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Pleegzorg, en De Jeugd en Gezinsbeschermers, werken we samen aan het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het krijgen van zicht op de uitkomsten van onze dienstverlening. Met externe partners zoals Universiteiten, Hogescholen en expertisecentra werken we samen aan kennisontwikkeling over de kwetsbare doelgroep en wat het beste voor wie werkt. Het onderzoeksprogramma draagt hiermee bij aan de verbetering van kwaliteit van dienstverlening en de onderbouwing en doorontwikkeling van werkwijzen.

Tools bestellen?

De tools kunnen besteld worden via: