Veronica Smits: Jurist

Veronica Smits is sinds juni 2015 werkzaam bij het Expertisecentrum William Schrikker. Zij is juridisch adviseur en consultant voor het management van de William Schrikker Groep op beleidsniveau en voor de professionals op casusniveau bij de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Daarnaast is zij inzetbaar als projectleider en ontwikkelt zij trainingen over het juridisch kader voor de William Schrikker Groep en andere organisaties. Sinds 2003 is Veronica universitair docente bij de sectie familie- en jeugdrecht van de Tilburg University en heeft zij onder meer gewerkt aan een onderzoek naar participatierechten van kinderen binnen de conflictueuze scheiding van hun ouders. Op dit onderzoek is zij op 30 maart 2015 gepromoveerd. Naast deze werkzaamheden is zij ook als rechter plaatsvervanger werkzaam bij de Rechtbank Oost Brabant, waar zij zaken doet als kantonrechter en als kinderrechter.
 

Expertise

 • Jeugdrecht, straf, civiel en penitentiair
 • Familierecht
 • Juridische advisering
 • Rechtspraak
 • LVB en gedwongen kader

Publicaties:

 • Smits, V.M. (2017), Bijzondere toepassing van het jeugdstrafrecht, NJB (Nederlands Juristenblad), 2017, afl. 3, pp. 188-190.
 • Smits, V.M. (2016), Multidisciplinaire verbinding: een noodzaak bij complexe scheidingen!, Tijdschrift jeugd en kinderrechten, 2016, 4, pp 290-304.
 • Auteur Tekst en Commentaar Personen- en Familierecht 2016 uitgave Kluwer.
 • Smits, V.M. (2015), Participatie door het kind: een balans tussen recht en bescherming, REP (Relatierecht en praktijk), augustus 2015, pp 42-44.
 • Smits, V.M. (2015), Kruisbestuiving tussen de jurist en de gedragsdeskundige binnen de conflictueuze scheiding: in het belang van het kind, JIP (Jeugdrecht in de praktijk), september 2015, pp 37-41.
 • Smits, V.M. (2015), Participatie van het kind bij het ouderschapsplan: een tweeledig onderzoek naar de werking van artikel 815 lid 4 Rv,  FJR (Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht), 2015/44.
 • Smits, V.M. (2015), Formele handelingsbekwaamheid minderjarige aangescherpt?
 • EB (Tijdschrift voor scheidingsrecht), 2015, 95.

Lid van:

 • Voorzitter externe klachtencommissie Jeugdhulpverleningsinstelling Stichting Kompaan en De Bocht in Goirle en Tilburg
 • Voorzitter bezwaarcommissie Jeugdkamer van de gemeente Breda
 • Klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming

Contactgegevens