Saskia Polak: jurist

Saskia Polak is in 2008 als jurist gestart  bij de jeugdzorg. Eerst in Friesland, vanaf april 2017 bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers in Haarlem en vanaf 1 juli 2017 bij het Expertisecentrum William Schrikker. Voorafgaand aan 2008 is zij werkzaam geweest in het hoger onderwijs als eerstegraads docent recht (SPH en CT) en als beleidsmedewerker.

Saskia is juridisch adviseur voor jeugdbeschermers op casusniveau ten aanzien de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (drang en dwang) .Daarnaast fungeert zij als consultant voor het management van de DJGB en de William Schrikker op beleidsniveau.
Vanuit haar ervaring in het onderwijs, de hulpverlening en de praktijk van de rechtspraak, kan zij een relatie leggen tussen  de uitvoering van het kinderbeschermingsrecht en de juridische implicaties daarvan.
 
Daarnaast ontwikkelt en geeft Saskia  trainingen over het juridisch kader, zowel voor de William Schrikker als voor andere organisaties.

Expertise

  • Persoons- en familierecht
  • Jeugdrecht
  • Juridische advisering/verweerschriften
  • Privacy
  • Rechtspraak

Lid van:

  • Landelijk juristenoverleg van Jeugdzorg Nederland
  • Examencommissie Social Work and Arts Therapies Stenden Hogeschool