Sandra Mast: Jurist

Sandra Mast is sinds april 2015 werkzaam bij het Expertisecentrum William Schrikker. Zij is juridisch adviseur en consultant voor het management van de William Schrikker Groep op beleidsniveau en voor de professionals op casusniveau bij de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Daarnaast is zij inzetbaar als projectleider en ontwikkelt zij trainingen over het juridisch kader voor de William Schrikker Groep en andere organisaties. Sandra neemt daarnaast als juridisch adviseur deel aan het expertiseteam, dat door professionals in de jeugdhulpverlening geconsulteerd kan worden bij complexe cases. Sandra heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) gewerkt, waar zij diverse functies heeft bekleed, onder andere als leidinggevende bij het Ressortsparket in Amsterdam en als regisseur van de strafrechtketen in het Veiligheidshuis Amsterdam. Ook heeft zij tussentijds een carriereswitch gemaakt naar Erasmus Medisch Centrum, waar zij heeft meegewerkt aan de uitrol van een gezinsbehandelmethodiek (MDFT) in Nederland. Zij is door deze gevarieerde loopbaan breed inzetbaar voor het expertisecentrum.

Expertise

  • Persoons- en familierecht
  • Jeugdrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • Juridische advisering
  • Rechtspraak
  • Ketensamenwerking
  • Verandermanagement

Projecten

  • Woord en Beeldverhaal

Lid van:

  • Landelijk juristenoverleg van Jeugdzorg Nederland

Contactgevens