Ruudje Kea: Criminoloog

Ruudje Kea werkt sinds 2010 als adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker. Haar expertise ligt op het gebied van LVB en jeugdcriminaliteit, waarbij zij nauw samenwerkt met het aan het Expertisecentrum verbonden lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. Zij verbindt wetenschappelijk-criminologische kennis met de kennis van de professionals in de gespecialiseerde gedwongen hulpverlening. Zo is zij medeontwikkelaar van de justitiële gedragsinterventie So-Cool en de gespecialiseerde jeugdreclassering voor jongeren met een LVB – Jeugdreclassering 2.0, op weg naar Succes. Daarnaast denkt Ruudje mee in implementatie- en opleidingstrajecten en diverse interne en externe projecten bijvoorbeeld in het kader van de Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming.

Expertise

  • Jeugdcriminaliteit
  • Jeugdstrafrecht
  • LVB
  • Signs of Safety
  • Methodiekontwikkeling
  • Effectieve Interventies

Projecten

Publicaties

Lid van

Contactgegevens