Petra Stienstra: Adviseur leren en opleiden

Petra Stienstra werkt sinds 2008 bij het Expertisecentrum William Schrikker en heeft het Opleidingscentrum voor de William Schrikker Groep opgezet. Petra ontwerpt leertrajecten voor de William Schrikker Groep en voor andere organisaties, zoals gecertificeerde instellingen, politie en gemeenten. Zij analyseert en vertaalt leervraagstukken van een organisatie naar een interactief programma. Aansluiting bij de praktijk van de deelnemers en spreiding en borging van de geleerde kennis zijn de uitgangspunten.


Expertise

  • Strategisch advies over leren en ontwikkelen
  • Ontwerpen van leerinterventies en leertrajecten
  • Verbinden van werken en leren
  • Blended learning

Contactgegevens