Nic Drion: Socioloog

Nic Drion werkt sinds eind 2016 als adviseur bij het Expertisecentrum William Schrikker. Hij heeft zo’n  30 jaar ervaring in de jeugdzorg in lijn- en staffuncties bij o.a. het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg en diverse jeugdzorgaanbieders. De onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld vormen een rode draad door zijn carrière. Andere terugkerende onderwerpen zijn familiegroepsplannen (Eigen Kracht) en regie door ouders.

Nic combineert een uitgebreide kennis van de uitvoeringspraktijk met wetenschappelijke kennis van interventies, methodieken en ‘wat werkt’.  Een van de belangrijkste succesfactoren in ons werk is de werkrelatie met kinderen en gezinnen. Signs of Safety en oplossingsgericht werken bieden mogelijkheden om ons partnerschap met ouders en kinderen te vergroten, en van daaruit te werken aan meer veiligheid.  Zijn motto:  ‘Als iets niet werkt, hou er dan mee op en probeer wat anders’. Vanuit het Expertisecentrum is hij o.a. betrokken bij Signs of Safety, de Top 600 aanpak, het Consultatieteam voor complexe casuïstiek, risicotaxatie, calamiteitenonderzoeken en de werkgroep Seksualiteit en Intimiteit.

Expertise

  • LVB
  • Kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Eigen Kracht
  • Complexe casuïstiek
  • Signs of Safety
  • Oplossingsgericht werken

 

 

 

 

Contactgegevens