Maroesjka van Nieuwenhuijzen: Onderzoeker

Maroesjka van Nieuwenhuijzen is sinds september 2017 verbonden aan het Expertisecentrum William Schrikker als senior onderzoeker. Daarvoor was ze jarenlang werkzaam als senior onderzoeker/docent ontwikkelingspsychologie/pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar expertise ligt op het gebied van kenmerken van jongeren met een lichte verstandelijke beperking die zich bevinden op het grensvlak van Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg, GGZ en Justitie. Haar onderzoekslijn wordt gekenmerkt door een combinatie van  theoretisch onderzoek naar verklaringen van gedragsstoornissen van kinderen en jongeren met LVB en onderzoek naar diagnostische instrumenten en effectonderzoek om behandeling en begeleiding voor deze groep te verbeteren. In haar huidige functie is ze programmaleider van het concernbrede programma Zicht op Resultaat, dat als doel heeft meer zicht te krijgen op de uitkomsten en betekenis van de hulp- en dienstverlening aan kinderen en ouders met complexe problematiek en/of een beperking. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderzoekslijn op het gebied van effectiviteit van de dienstverlening, en zet ze haar kennis en ervaring als onderzoeker in bij het beoordelen van onderzoeksplannen en –vragen vanuit de praktijk.

Expertise

 • Kenmerken van kinderen en ouders met LVB
 • Verklarende factoren van gedragsproblemen bij LVB
 • Sociale informatie verwerking en sociale cognitie
 • Neuropsychologie
 • Ontwikkeling van en onderzoek naar diagnostische instrumenten
 • Effectiviteitsonderzoek
 • Gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGZ, forensische zorg

Projecten

 • Zicht op resultaat, concernbreed programma Partners voor Jeugd
 • Outcome in Zicht voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, landelijk project NJI
 • Clientroutes, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
 • Stem van de Client: ontwikkeling instrument clienttevredenheid, WSS JB&JR, DJGB, en EC
 • Mede ontwikkelaar Sociale Informatie VerwerkingsTest
 • Mede ontwikkelaar Samen Stevig Staan, CGT voor jongeren met LVB en hun ouders

Lid van

 • Erkenningscommissie NJI Justitiële interventies
 • Klachtencommissie Stichting Philadelphia Zorg
 • High Level Kennisgroep FORCA (Forensisch Consortium Adolescenten)
 • Redactie Onderzoek en Praktijk, Tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen.
 • Begeleidingsteam als co-promotor en dagelijks begeleider van promotie-onderzoek ‘Verantwoord omgaan met en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen’ van Baukje Schippers, ’s Heeren Loo en Vrije Universiteit Amsterdam
 • Begeleidigsteam als projectleider en co-promotor van promotie-onderzoek ‘SIV van jongeren met LVB; de ontwikkeling van een diagnostisch instrument’ van Maaike van Rest, ism Consortium ‘ConSIVT’ (Ambiq, De Bascule, ’s Heeren Loo, Koraalgroep/ De Hondsberg, Pluryn Hoenderloo Groep, LKC-LVG, VU Amsterdam)

Publicaties

Lees hier alle publicaties van Maroesjka.

Contactgegevens